ஆன்மிகம்

உங்கள் வீட்டில் எவ்வளவு பெரிய பண கஷ்டம் இருந்தாலும் பீரோவில் கட்டு கட்டாக பணம் சேர இந்த சாமி படத்தையும் 4 பொருளையும் சேர்த்து வையுங்கள் கஷ்டம் தீர்ந்து பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்!

உங்கள் வீட்டில் எவ்வளவு பெரிய பண கஷ்டம் இருந்தாலும் பீரோவில் கட்டு கட்டாக பணம் சேர இந்த சாமி படத்தையும் 4 பொருளையும் சேர்த்து வையுங்கள் கஷ்டம் தீர்ந்து பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்!

Related Articles

Back to top button