ஆன்மிகம்

வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பணம் சேர பீரோவில் வசம்பை இப்படி வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு வீட்டில் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பணம் சேர பீரோவில் வசம்பை இப்படி வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு வீட்டில் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பணம் சேர பீரோவில் வசம்பை இப்படி வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு வீட்டில் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button