ஆன்மிகம்

உங்கள் வீட்டில் அதிக பணம் சேர இந்த இரண்டு பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து பீரோ அடியில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

உங்கள் வீட்டில் அதிக பணம் சேர இந்த இரண்டு பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து பீரோ அடியில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பகிருங்கள்

Related Articles

Back to top button