ஆன்மிகம்

தீராத கடன் பிரச்சனையும் காணமல் போக அரிசி பானையில் இந்த ஒரு பொருளை மறைத்து வைத்தால் போதும் நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

தீராத கடன் பிரச்சனையும் காணமல் போக அரிசி பானையில் இந்த ஒரு பொருளை மறைத்து வைத்தால் போதும் நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button