ஆன்மிகம்

பீரோவில் இந்த பொருட்கள் இருந்தால் உடனே தூக்கி எறியுங்கள் இல்லை என்றால் வீட்டில் பணக்கஷ்டம் ஏற்படும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்

பீரோவில் இந்த பொருட்கள் இருந்தால்
உடனே தூக்கி எறியுங்கள் இல்லை என்றால் வீட்டில் பணக்கஷ்டம் ஏற்படும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்

Related Articles

Back to top button