ஆன்மிகம்

கடன் தீர்ந்து பணம் சேர பீரோவுக்கு அடியில் இந்த இரண்டு பொருட்களை மறைத்து வையுங்கள் போதும்! பண பிரச்சினைகள் அனைத்தும் தீரும். நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

கடன் தீர்ந்து பணம் சேர பீரோவுக்கு அடியில் இந்த இரண்டு பொருட்களை மறைத்து வையுங்கள் போதும்! பண பிரச்சினைகள் அனைத்தும் தீரும். நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button