ஆங்கிலம் பேசுவோம்

பண வரவு பல மடங்கு அதிகரிக்க இந்த மூன்று பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து மஞ்சள் துணியால் கட்டி இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

பண வரவு பல மடங்கு அதிகரிக்க இந்த மூன்று பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து மஞ்சள் துணியால் கட்டி இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button