மருத்துவம்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு இப்படி செய்தால் மஞ்சள் பச்சை பற்கள் எப்படி இருந்தாலும் 2 நிமிடத்தில் முத்து போல மின்னும்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு இப்படி செய்தால் மஞ்சள் பச்சை பற்கள் எப்படி இருந்தாலும் 2 நிமிடத்தில் முத்து போல மின்னும்

Related Articles

Back to top button