ஆன்மிகம்

வீட்டில் அள்ள அள்ள குறையாத ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்து இருக்க மிளகு கையில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பணத் தடைகளை நீங்கி பணமழையை பொழிய செய்யும் அற்புத பரிகாரம், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் அள்ள அள்ள குறையாத ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்து இருக்க மிளகு கையில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பணத் தடைகளை நீங்கி பணமழையை பொழிய செய்யும் அற்புத பரிகாரம், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button