ஆன்மிகம்

கடன் தீர்ந்து பணம் சேர பூஜை அறையில் இந்த ஒரு பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பண பிரச்சினைகள் அனைத்தும் தீரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கடன் தீர்ந்து பணம் சேர பூஜை அறையில் இந்த ஒரு பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பண பிரச்சினைகள் அனைத்தும் தீரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button