ஆன்மிகம்

பணவரவு அதிகமாக சர்க்கரையில் இந்த 1 பொருளை எப்பொழுதும் சேர்த்து இந்த இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

பணவரவு அதிகமாக சர்க்கரையில் இந்த 1 பொருளை எப்பொழுதும் சேர்த்து இந்த இடத்தில் வையுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button