ஆன்மிகம்

விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த திசையில் வைத்து 1 பொருளை போட்டு இப்படி விளக்கு ஏற்றுங்கள் பணம் மலை போல் சேரும், சொந்த வீடு யோகம் வரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த திசையில் வைத்து 1 பொருளை போட்டு இப்படி விளக்கு ஏற்றுங்கள் பணம் மலை போல் சேரும், சொந்த வீடு யோகம் வரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button