ஆன்மிகம்

கடலளவு கடனையும் காணாமல் போக செய்ய ஒரே ஒரு கல் உப்பு. கல் உப்பினை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி செய்தால் தீராத கஷ்டம்மும் தீரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கடலளவு கடனையும் காணாமல் போக செய்ய ஒரே ஒரு கல் உப்பு. கல் உப்பினை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி செய்தால் தீராத கஷ்டம்மும் தீரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button