சமையல் குறிப்புகள்

பாத்ரூம் இல் படிந்திருக்கும் கறையை போக்க இப்படி செய்தால் போதும் பல வருட கறையும் இரண்டே நிமிடத்தில் மறைந்து பாத்ரூம் பளிச்சென்று மாறி விடும்

பாத்ரூம் இல் படிந்திருக்கும் கறையை போக்க இப்படி செய்தால் போதும்
பல வருட கறையும் இரண்டே நிமிடத்தில் மறைந்து பாத்ரூம் பளிச்சென்று மாறி விடும்

Related Articles

Back to top button