ஆன்மிகம்

கட்டுக்கடங்காத கடன் அடைய கட்டு கட்டாய் பணம் சேர இந்த நாளில் இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் அசுர வேகத்தில் உங்கள் கடன் குறையும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கட்டுக்கடங்காத கடன் அடைய கட்டு கட்டாய் பணம் சேர இந்த நாளில் இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் அசுர வேகத்தில் உங்கள் கடன் குறையும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button