ஆன்மிகம்

பழைய விளக்கு திரியை வெளியில் போடாதீர்கள். வெளியில் போட்டால் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும் வீட்டில் பணக்கஷ்டம் ஏற்படும்

பழைய விளக்கு திரியை வெளியில் போடாதீர்கள். வெளியில் போட்டால் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும் வீட்டில் பணக்கஷ்டம் ஏற்படும்

Related Articles

Back to top button