ஆன்மிகம்

பல நாள் பணக்கஷ்டம், ஒரே நாளில் காணாமல் போக ஏலக்காயினை இந்த திசையில் இந்த இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பல நாள் பணக்கஷ்டம், ஒரே நாளில் காணாமல் போக ஏலக்காயினை இந்த திசையில் இந்த இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

 

Related Articles

Back to top button