ஆன்மிகம்

இந்த ஒரு பொருள் உங்கள் பர்சில் இருந்தால் நீங்கள் தான் அதிர்ஷ்டசாலி வற்றாத பண வரவிற்கு மணி பர்சில் இந்த ஒரு பொருளை வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த ஒரு பொருள் உங்கள் பர்சில் இருந்தால் நீங்கள் தான் அதிர்ஷ்டசாலி
வற்றாத பண வரவிற்கு மணி பர்சில் இந்த ஒரு பொருளை வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button