இலங்கை செய்திகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு வெள்ளை முடிக்கு நிரந்தரமாக பை பை சொல்லுங்கள்..பப்பாளி இலையால் வெள்ளை முடி கருமையாக மாறும்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
வெள்ளை முடிக்கு நிரந்தரமாக பை பை சொல்லுங்கள்..பப்பாளி இலையால் வெள்ளை முடி கருமையாக மாறும்

Related Articles

Back to top button