ஆன்மிகம்

கோடி கடனும் காணாமல் போக இந்த ஒரு படத்தினை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி விளக்கு ஏற்றுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கோடி கடனும் காணாமல் போக இந்த ஒரு படத்தினை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி விளக்கு ஏற்றுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button