சமையல் குறிப்புகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு ஊக்கு ல இவ்ளோ விசயம் இருக்கா தெரியாம போச்சே

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு ஊக்கு ல இவ்ளோ விசயம் இருக்கா தெரியாம போச்சே

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
ஊக்கு ல இவ்ளோ விசயம் இருக்கா தெரியாம போச்சே

Related Articles

Back to top button