சமையல் குறிப்புகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு துணி அடுக்கி வைக்க வளையல் இருந்தா போதும்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு
துணி அடுக்கி வைக்க வளையல் இருந்தா போதும்

Related Articles

Back to top button