ஆன்மிகம்

லட்சக்கணக்கில் பணம் சேர ஒரு கைப்பிடி பச்சரிசி உடன் இந்த பொருளை சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

லட்சக்கணக்கில் பணம் சேர
ஒரு கைப்பிடி பச்சரிசி உடன் இந்த பொருளை சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button