மருத்துவம்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு தினமும் 2 தடவை குடித்தால் வயிற்றில் உள்ள கொழுப்பை குறைத்து உடல் எடையையும் குறைத்துவிடும்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு தினமும் 2 தடவை குடித்தால் வயிற்றில் உள்ள கொழுப்பை குறைத்து உடல் எடையையும் குறைத்துவிடும்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு
தினமும் 2 தடவை குடித்தால் வயிற்றில் உள்ள கொழுப்பை குறைத்து உடல் எடையையும் குறைத்துவிடும்

Related Articles

Back to top button