ஆன்மிகம்

கோடி கடனும் காணாமல் போக விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த 1 பொருளை போட்டு ஏற்றுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

கோடி கடனும் காணாமல் போக
விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த 1 பொருளை போட்டு ஏற்றுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

 

Related Articles

Back to top button