சமையல் குறிப்புகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு பூண்டை டாய்லெட்டில்கூட பயன்படுத்தலாமா|இது தெரியாம பல நாள் கை வலிக்க கஷ்டப்பட்டோமே

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு பூண்டை டாய்லெட்டில்கூட பயன்படுத்தலாமா|இது தெரியாம பல நாள் கை வலிக்க கஷ்டப்பட்டோமே

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
பூண்டை டாய்லெட்டில்கூட பயன்படுத்தலாமா|இது தெரியாம பல நாள் கை வலிக்க கஷ்டப்பட்டோமே

 

Related Articles

Back to top button