சமையல் குறிப்புகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு இவ்வளவு என்னது மிக்ஸி செய்ற வேலையை ஒரு டம்ளர் இருந்தா டக்குனு செய்யலாம்| இனி வெயில் காலத்தில் கவலை இல்லை

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு இவ்வளவு என்னது மிக்ஸி செய்ற வேலையை ஒரு டம்ளர் இருந்தா டக்குனு செய்யலாம்| இனி வெயில் காலத்தில் கவலை இல்லை

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு இவ்வளவு
என்னது மிக்ஸி செய்ற வேலையை ஒரு டம்ளர் இருந்தா டக்குனு செய்யலாம்| இனி வெயில் காலத்தில் கவலை இல்லை

Related Articles

Back to top button