சமையல் குறிப்புகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு இவ்வளோ நாள் இதை தப்பா பயன்படுத்திட்டமே

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
இவ்வளோ நாள் இதை தப்பா பயன்படுத்திட்டமே

Related Articles

Back to top button