மருத்துவம்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு ரெண்டு முறை தேய்த்தால் போதும் முடி காடு மாதிரி வளரும்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு ரெண்டு முறை தேய்த்தால் போதும் முடி காடு மாதிரி வளரும்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
ரெண்டு முறை தேய்த்தால் போதும் முடி காடு மாதிரி வளரும்

Related Articles

Back to top button