ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 8

அரிசி – Rice

பருப்பு – Dhal

சீனி – Sugar

கோதுமை மா – Wheat Flour

தேங்காய் – Coconut

தேயிலை – Tea

கோபி – Coffee

பால் – Milk

பால்மா – Milk Powder

கதவு – Door

யன்னல் – Window

கூரை – Roof

சுவர் – Wall

செங்கல் – Brick

சீமெந்து – Cement

முற்றம் – Compound

Related Articles

Back to top button