ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 9

Show The Way
வழியை காட்டு

It Is All Right
பரவாயில்லை

See You Again
மீண்டும் பார்ப்போம்

I Understand
எனக்கு புரிகிறது

May Be
இருக்கலாம்

I Don’t Understand
எனக்கு புரியவில்லை

Very Interesting
மிகவும் சுவாரசியமான

Next Saturday
அடுத்த சனிக்கிழமை

Enjoy Yourself
சந்தோஷமாக இருங்கள்

That’s Fine
அது நல்லது

For Two Weeks
இரண்டு வாரங்களாக

Congratulations
வாழ்த்துக்கள்

Go There
அங்கே செல்

Stand Here
இங்கே நில்

Go With Him
அவனுடன் செல்

Be Seated
உட்கார்ந்திரு

Be Ready
தயாராக இரு

Meet Me
என்னை சந்தி

Meet Him
அவனை சந்தி

Don’t Talk
பேசாதே

Stop Taking
பேசுவதை நிறுத்து

Speak Loudly
சத்தமாக பேசு

I Know
எனக்கு தெரியும்

That’s Splendid
அது அற்புதமானது

That’s Great
அது உயர்ந்தது

Yes I Am
ஆம் நான் தான்

In Due Course
உரிய காலத்தில்

With in six Month
ஆறு மாதங்களுக்குள்

With in a Year
ஒரு வருடத்திற்குள்

At any Moment
எந்த நேரத்திலும்

Next Morning
நாளை காலை

By Next month
அடுத்த மாதத்திற்குள்

By Tomorrow
நாளைக்குள்

At Mid night
நள்ளிரவில்

Once a Day
ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை

Tomorrow
நாளை

Every Night
தினமும் இரவில்

At Noon
மதியம்

At Ten Thirty
பத்து முப்பது மணிக்கு

Related Articles

Back to top button