ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 35

அவர்கள் – They

எழுத – Write

என்று – Would

போன்ற – Such as

எனவே – So

இவை – These

அவளது – Her

நீண்ட – Long

செய்ய – Make

விஷயம் – Thing

பார்க்க – See

அவரை – Him

இரு – Two

உள்ளது – Has

பார்க்க – Look

மேலும் – More

நாள் – Day

முடியும் – Could

போ – Go

வா – Come

செய்தது – Did

ஒலி – Sound

மிகவும் – Much

மக்கள் – People

தெரியும் – Know

தண்ணீர் – Water

விட – Tha

Related Articles

Back to top button