ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 48

போதுமான – Enough

வெற்று – Plain

பெண் – Girl

வழக்கம் – Usual

இளம் – Young

தயாராக – Ready

மேலே – Above

எப்போதும் – Ever

சிவப்பு – Red

பட்டியலில் – List

எனினும் – Though

உணர – Feel

பேச்சு – Talk

பறவை – Bird

விரைவில் – Soon

உடல் – Body

நாய் – Dog

குடும்ப – Family

நேரடி – Firect

போஸ் – Pose

Related Articles

Back to top button