ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 49

விட்டு – Leave

பாடல் – Song

அளவிட – Measure

கதவு – Door

தயாரிப்பு – Product

கருப்பு – Black

குறுகிய – Short

எண் – Number

வர்க்கம் – Class

காற்று – Wind

கேள்வி – Question

நடக்கும் – Happen

முழுமையான – Complete

கப்பல் – Ship

பகுதி – Area

அரை – Half

குன்று – Rock

ஒழுங்கு – Order

தீ – Fire

தெற்கு – South

பிரச்சனை – Problem

துண்டு – Piece

கூறினார் – Told

தெரிந்தது – Knew

கடந்து – Pass

முதல் – Since

மேல் – Top

முழுவதும் – Whole

ராஜா – King

தெரு – Street

Related Articles

Back to top button