ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 91

Control
கட்டுப்பாடு

Control Panel
கட்டுப்பட்டுப் பலகை

Create
உருவாக்கு

Communication
தொடர்பாடல்

Browser
உலாவி

Close
மூடு

Activate
செயல்படுத்து

Computerization
கணினிமயமாக்கல்

Open
திற

Delete
அழி

Authentication
உறுதிப்பாடு

App
செயலி

Related Articles

Back to top button