ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 104

Arrange
ஏற்பாடு

Avoid
தவிர்க்கவும்

Attend
கலந்து கொள்ளுங்கள்

Attract
ஈர்க்க

Bend
வளைவு

Blow
ஊது

Burn
எரிக்க

Ban
தடை

Battle
போர்

Behave
நடந்து கொள்ளுங்கள்

Related Articles

Back to top button