ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 135

Candle – மெழுகுவர்த்தி

Calendar – நாட்காட்டி

Bucket – வாளி

Tooth brush – பல் தூரிகை

Brush – தூரிகை

Broomstick – தும்புத்தடி

Broom – துடைப்பம்

Wall clock – சுவர் கடிகாரம்

Vomb – சீப்பு

Fridge – குளிர்சாதன பெட்டி

Light bulb – ஒளி விளக்கு

Related Articles

Back to top button