ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 148

Brick
செங்கல்

Cement
சீமெந்து

Floor
தரை

Tile
ஓடு

Marble tiles
பளிங்கு ஓடுகள்

Door
கதவு

Windows
யன்னல்

Stair
படிக்கட்டு

Hall
மண்டபம்

Bedroom
படுக்கையறை

Kitchen
சமையலறை

Dining room
சாப்பாட்டு அறை

Bathroom
குளியலறை

Washroom
கழிவறை

Related Articles

Back to top button