ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 158

That Smells Bad
அது துர்நாற்றம் வீசுகிறது

Happy Birthday
பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்

Try It
முயற்சிக்கவும்

This Is Very Important
இது மிகவும் முக்கியம்

She’s Pretty
அவள் அழகாக இருக்கிறாள்

Are You Going To Help Her
நீங்கள் அவளுக்கு உதவப் போகிறீர்களா

Take A Chance
ஒரு வாய்ப்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

Related Articles

Back to top button