ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 256

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்

நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் நன்றாக கதைக்க விரும்பினால் கீழே உள்ள பதிவை நன்கு பாருங்கள்.

தொடர்ந்து இது போன்ற தகவல்களுக்கு எமது இனையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்..

Finished your homework
உங்கள் வீட்டுப்பாடத்தை முடிக்கவும்

She Called at 8 o’clock
அவள் 8 மணிக்கு அழைத்தாள்

Do you want something
உனக்கு ஏதேனும் வேண்டுமா.

You looked tired
நீங்கள் சோர்வாக இருந்தீர்கள்

It is too Late
இது மிகவும் தாமதமானது

Sleep Now
இப்போது உறங்கு

Can you speak slowly
நீங்கள் மெதுவாக பேச முடியுமா

What is your Name
உங்கள் பெயர் என்ன

I feel Good
நான் நன்றாக உணர்கிறேன்

This is Very Important
இது மிகவும் முக்கியம்

No I’m Not Hungry
எனக்கு பசி இல்லை

I have a Headache
எனக்கு தலைவலி

மறந்திடாமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இப் பதிவை பகிருங்கள்.

மேலும் எமது Thadam News முகநூல் பக்கத்தில் லைக் செய்யுங்கள்..

Related Articles

Back to top button