இலங்கை செய்திகள்

விடுமுறை தொடர்பில் தற்போது வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

விடுமுறை தொடர்பில் தற்போது வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

இலங்கையில் வங்கிகளுக்கான விடுமுறை தொடர்பில் முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எதிர்வரும் 11 மற்றும் 12 ஆம் திகதிகள் பொது விடுமுறை தினங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் அனைத்து வங்கிகளும் வழமை போன்று இயங்கும் என மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button