இலங்கை செய்திகள்

ஊரடங்கு சட்டம் தொடர்பில் சற்று முன்னர் வெளிவந்துள்ள செய்தி..

ஊரடங்கு சட்டம் தொடர்பில் சற்று முன்னர் வெளிவந்துள்ள செய்தி..

ரம்புக்கனை பகுதியில் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த பொலிஸ் ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இன்று காலை 5 மணி முதல் பொலிஸ் ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
adstudio.cloud
[6:19 pm, 20/04/2022] My Number: ஊரடங்கு சட்டம் தொடர்பில் சற்று முன்னர் வெளிவந்துள்ள செய்தி..

ரம்புக்கனை பகுதியில் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த பொலிஸ் ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இன்று காலை 5 மணி முதல் பொலிஸ் ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

Related Articles

Back to top button