கல்வி

ஒரு சொல் பல பொருள் பகுதி 1

பெண்

மங்கை
யுவதி
காரிகை
மாது
பாவை
நங்கை

வானம்

ஆகாயம்
விசும்பு
விண்
அண்டம்
விண்ணகம்

நித்திரை

துயில்
உறக்கம்
சயனம்
துஞ்சல்

பூமி

உலகம்
புவி
பார்
வையகம்
அகிலம்
தரணி

அன்பு

நேசம்
பரிவு
இரக்கம்
பிரியம்

அழகு

வனப்பு
எழில்
வடிவு
கோலம்
நிறம்
வண்ணம்

அரசன்

மன்னன்
வேந்தன்
கோன்
புரவலன்
நிருபன்
கோ

அறிவுரை

புத்திமதி
நல்லுரை
உபதேசம்

அறிவு

உணர்வு
ஞானம்
மதி
விவேகம்
புத்தி

இரவு

இராத்திரி
கங்குல்
நிசி
இருட்டு

உணவு

ஊண்
ஆகாரம்
அடிசில்
உண்டி

உண்மை

மெய்
சத்தியம்
வாய்மை

உதிரம்

செந்நீர்
குருதி
இரத்தம்

ஊழியம்

தொண்டு
பணி
சேவை
வேலை

ஊதியம்

சம்பளம்
கூலி
இலாபம்
ஆதாயம்

ஒளி

வெளிச்சம்
சுடர்
கதிர்
பிரகாசம்

குழந்தை

மகவு
குழவி
சேய்
சிசு
பிள்ளை
மழலை

கணவன்

தலைவன்
பதி
நாயகன்

காற்று

வளி
மாருதம்
தென்றல்
ஊதை
பவனம்

தரித்தல்

அணிதல்
சூடுதல்
புனைதல்
அலங்கரித்தல்

ஆதி

முதல்
ஆரம்பம்
தொடக்கம்

குடித்தல்

அருந்துதல்
பருகுதல்
சுவைத்யல்

ஞானம்

அறிவு
ஆற்றல்
விவேகம்
புத்தி
வித்தை

ஒலி

ஓசை
அரவம்
தொனி
சத்தம்

உடல்

சரீரம்
உடம்பு
மெய்
மேனி

அபாயம்

ஆபத்து
இடர்
இடையூறு

காடு

அடவி
கானகம்
வனம்
ஆரணியம்

இனம்

உறவு
சுற்றம்
கிளை
பரிசனம்

சோலை

உபவனம்
கா
தண்டலை
நந்தவனம்
பூங்கா
பொழில்

கல்வி

கலை
வித்தை
படிப்பு

ஆசிரியர்

ஆசான்
உபாத்தியான்
குரவர்
தேசிகர்

நீதி

தர்மம்
நடு
நியாயம்
நெறி

நூல்

ஏடு
பனுவல்
புத்தகம்
பொத்தகம்

குற்றம்

தவறு
பிழை
களங்கம்
தப்பு
மாசு
காடு

தடாகம்

ஏரி
குளம்
பொய்கை
வாவி
கயம்

உதயம்

வைகறை
புலர்
காலை
விடியல்
தோற்றம்

குதிரை

அசுவம்
பரி
புரவி
அயம்

சிங்கம்

அரி
ஆழி
கேசரி
கோளரி
சீயம்

வயல்
பழனம்
செய்
கழனி
புலனம்

தேன்

மது
நயவு
தேறல்
கள்

வண்ணம்

சாயல்
நிறம்
வர்ணம்

வண்டு

அறி
கரும்பு
மதுரகம்

சிறுவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் பகிருங்கள்.

Related Articles

Back to top button