இலங்கை செய்திகள்

தங்கத்தின் விலை 71,264 ரூபாவால் அதிகரிப்பு..

தங்கத்தின் விலை 71,264 ரூபாவால் அதிகரிப்பு..

இலங்கையின் தங்கத்தின் இன்றைய (05-05-2022) நிலவரத்தின் அடிப்படையில், தங்கத்தின் விலை கடந்த ஒரு மாத காலத்தில் 71,264 ரூபாவால் அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த மாதம் (05.04.2022) அன்று ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 594,881 ரூபாவாக காணப்பட்டதுடன், இன்று (05-05-2022) ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 666,145 ரூபாவாகவும் அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் அவுன்ஸ் விலை ரூபாய் 666,145.00 ஆகும்.
24 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 23,500/=
24 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 188,000/=
22 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 21,550/=
22 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 172,350/=
21 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 20,570/=
21 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 164,500/=

Related Articles

Back to top button