சினிமா

இவ்வளவு நாளா இது தெரியுமா போச்சு. ஒரு தடவை இந்த பொடியை கலந்து வெள்ளை முடியில் தடவினால் ஒரே நாளில் கருமையாக மாறிவிடுகிறது

இவ்வளவு நாளா இது தெரியுமா போச்சு. ஒரு தடவை இந்த பொடியை கலந்து வெள்ளை முடியில் தடவினால் ஒரே நாளில் கருமையாக மாறிவிடுகிறது

 

.

 

.

 

.

 

.

 

thadam medi

Related Articles

Back to top button