மருத்துவம்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு குளிக்கும்போது தொடைக்கருமை கரைந்து காணமல் போகும்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு
குளிக்கும்போது தொடைக்கருமை கரைந்து காணமல் போகும்

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

thadam medi

Related Articles

Back to top button