சினிமா

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு.!! 2 நிமிடங்களில் எவ்வளவு கறை படிந்த மஞ்சள் பற்களாக இருந்தாலும் முத்து போல் ஜொலிக்க ஒரு இஞ்சி மட்டும் போதும்.

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு.!! 2 நிமிடங்களில் எவ்வளவு கறை படிந்த மஞ்சள் பற்களாக இருந்தாலும் முத்து போல் ஜொலிக்க ஒரு இஞ்சி மட்டும் போதும்.

 

Related Articles

Back to top button