வேலைவாய்ப்பு

எவ்வளவுதான் நல்லா மாவு ஆட்டி வெச்சாலும் இட்லி பஞ்சு போல, வரதில்லையா? இட்லி அரிசியில் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்தால் போதும். புசு புசுவென இட்லி மல்லிகை பூ போல் வரும்.

எவ்வளவுதான் நல்லா மாவு ஆட்டி வெச்சாலும் இட்லி பஞ்சு போல, வரதில்லையா? இட்லி அரிசியில் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்தால் போதும். புசு புசுவென இட்லி மல்லிகை பூ போல் வரும்.

எவ்வளவுதான் நல்லா மாவு ஆட்டி வெச்சாலும் இட்லி பஞ்சு போல, வரதில்லையா? இட்லி அரிசியில் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்தால் போதும். புசு புசுவென இட்லி மல்லிகை பூ போல் வரும்.

 

Related Articles

Back to top button