ஆன்மிகம்

கல் உப்பு ஜாடியின் கீழ் இந்த ஒரு பொருளை வையுங்கள் தீரா கடன் தொல்லையும் தீரும், நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் மலை போல சேரும்!! நீங்கள் கோடீஸ்வரர் ஆவது உறுதி

கல் உப்பு ஜாடியின் கீழ் இந்த ஒரு பொருளை வையுங்கள் தீரா கடன் தொல்லையும் தீரும், நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் மலை போல சேரும்!! நீங்கள் கோடீஸ்வரர் ஆவது உறுதி

 

Related Articles

Back to top button