ஆன்மிகம்

வீட்டிலுள்ள வறுமையை ஓட ஓட விரட்டியடிக்க இந்த தீபத்தை மாதம் ஒரு முறை வீட்டில் ஏற்றினாலே போதும் தீராத கடனும் தீரும் பணமும் சேரும். கோடீஸ்வரர் ஆவது நிச்சயம்

வீட்டிலுள்ள வறுமையை ஓட ஓட விரட்டியடிக்க இந்த தீபத்தை மாதம் ஒரு முறை வீட்டில் ஏற்றினாலே போதும் தீராத கடனும் தீரும் பணமும் சேரும்.
கோடீஸ்வரர் ஆவது நிச்சயம்

Related Articles

Back to top button